Matchgroep

De matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude Rotten, ervaren ondernemers/directeuren, en Jonge Honden uit het bedrijfsleven. De leden zijn:

Hieronder een foto van de matchgroep van 2016. Voor 2017 wordt een nieuwe foto gemaakt, omdat er enkele mensen zijn vertrokken en er nieuwe mensen zijn aangesloten.

Matchgroep

Van links naar rechts: Mark Ruigrok , Josee Bakker, Henk Aasman, Emmy Saimi, Michael Steenbergen, Alja Kroesen, Hans van der Vegt, Ruth Munster, Maarten Otten, Liset Sandberg, Hellen Willems, Herold Ruigrok, Marloes Boonstra en Robertkoen Blokzijl – Foto: Kim Stellingwerf

De matchgroep overlegt een aantal keer per jaar en kijkt dan naar het binnengekomen vraag en aanbod. Tijdens het overleg wordt er gekeken of en welke manier en met wie er eventueel een match gemaakt zou kunnen worden. Acties hieromtrent worden door de matchgroep opgepakt. De data waarop de matchgroep overlegt in 2016/2017 zijn:

  • 23 december 2016
  • 3 februari 2017
  • 17 maart 2017
  • 28 april 2017
  • 9 juni 2017
  • 21 juli 2017
  • 1 september 2017
  • 13 oktober 2017
  • 24 november 2017

Dien voorafgaand aan dit overleg vraag en/of aanbod.

Mocht u over de matchgroep meer informatie willen ontvangen of wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u contact met ons opnemen.