Matchgroep

De matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude Rotten, ervaren ondernemers/directeuren, en Jonge Honden uit het bedrijfsleven. De leden zijn:

Foto van betrokkenen bij de Beursvloer 2018 – gemaakt door Kim Stellingwerf

De matchgroep overlegt een aantal keer per jaar en kijkt dan naar het binnengekomen vraag en aanbod. Tijdens het overleg wordt er gekeken of en welke manier en met wie er eventueel een match gemaakt zou kunnen worden. Acties hieromtrent worden door de matchgroep opgepakt. De data waarop de matchgroep overlegt in 2019 zijn:

  • 16 april 2019
  • 23 mei 2019
  • 3 juli 2019
  • 11 september 2019
  • 15 oktober
  • 20 november

Dien voorafgaand aan dit overleg vraag en/of aanbod in. Evenementen die georganiseerd worden en waaraan de matchgroep een bijdrage levert zijn:

Mocht u over de matchgroep meer informatie willen ontvangen of wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u contact met ons opnemen.