AREA Reiniging

Als regionaal afvalbedrijf van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben we een maatschappelijke missie. Vanuit onze locaties in de drie gemeenten en met een goed geoutilleerd wagenpark en vakkundige medewerkers zetten we in op het aanjagen van duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling in Noord-Nederland. Ook in Hoogeveen!

Wat we doen
Onze taken zijn het professioneel en efficiënt inzamelen van afval, het exploiteren van milieustraten en sorteerstraten, het reinigen van het openbaar gebied, het bestrijden van de gladheid, het beheersen van plaagdieren en het managen van aanbestedingen en contracten voor een duurzame be- en verwerking van afval en grondstoffen. Vanuit onze kennisafdelingen bereiden we in opdracht van de gemeenten vernieuwingen in afvalbeheer voor, die we vervolgens aansturen en realiseren. Vervolgens informeren we inwoners over het beter scheiden van afval. Onze ruim 2500 zakelijke klanten kunnen bovendien gratis gebruik maken van onze milieuscan. En we denken mee over nieuwe, duurzame oplossingen waarmee ook bedrijven meer waarde kunnen halen uit afval.

Kansen van afval
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit dus in onze genen. We adviseren, ondersteunen en ontzorgen gemeenten én bedrijven in de omslag naar een circulaire economie. Dat doen we ook door te laten zien wat er in afval zit: kansen voor nieuwe bedrijvigheid, met nieuwe banen en meer participatie in de regio tot gevolg. Die kansen jagen we aan. En we verbinden, door nauw samen te werken met steeds meer bedrijven, door kringlopen te sluiten en door maatschappelijke initiatieven als de Hoogeveense Uitdaging te ondersteunen. De regionale recycle-, hergebruik- en deeleconomie heeft de toekomst! Maak ook het verschil en kijk op onze website area-afval.nl hoe dat kan.