Een nieuwe manier van kijken en denken

14 december 2017

De Hoogeveense Uitdaging en de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) – door Roeli Mossel.

Als bestuurder van de NNCZ heb ik me vorig jaar vol overtuiging verbonden aan de Hoogeveense Uitdaging, in de rol van bestuurslid. Ik herinner me nog de feestelijke aftrap van de Hoogeveense Uitdaging in 2015. Enthousiaste mensen die allemaal iets zien in een nieuwe manier van kijken, denken, maar vooral ook verbinden.  Hoe werkt het: iemand stelt een (hulp)vraag, waarna er door een groep vrijwilligers van de Hoogeveense Uitdaging  onderzocht wordt hoe die vraag ingevuld kan worden door bedrijven of andere organisaties die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Deze manier van werken komt tot stand met gesloten beurzen. Door deze werkwijze hebben er al erg veel matches plaats gevonden!

Het mes snijdt aan twee kanten
Vaak wordt er gedacht dat de invulling van de vraag alleen ten goede komt aan iemand (of een organisatie) met een hulpvraag. Echter, ook bedrijven die hier aan meewerken en hun diensten of goederen inzetten kunnen hiermee zichtbaar maken dat ze maatschappelijk betrokken zijn en maatschappelijk verantwoord  ondernemen. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.

Ik probeer altijd nog een dimensie in te brengen: wat zou degene met een hulpvraag zelf kunnen doen voor anderen. Iedereen heeft immers kwaliteiten. Organisaties als de onze (verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg) worden meestal  gezien aan de kant van het stellen van vragen. Onterecht wat mij betreft; vanuit onze professionaliteit kunnen we zn. wat bieden aan anderen, maar vooral zijn onze cliënten niet alleen hun aandoening, maar kunnen ze zeker ook nog van betekenis zijn voor anderen. Een voorbeeld,  iemand die vanwege een aandoening afhankelijk is van (professionele) zorg zou nog wel iets kunnen vertellen over wat hij/zij beleefd heeft in zijn/haar leven. Zo zijn er al eens door ouderen  geschiedenis lessen gegeven op een school en heeft de school spelen gemaakt voor de ouderenzorg instelling. Dit draagt bij aan gelijkwaardigheid en het gevoel van betekenis te zijn voor anderen!

Steeds meer mensen en maatschappelijke organisaties kennen de Hoogeveense Uitdaging. We kunnen echter meer aan , dus maak er gebruik van! Ook voor het uitleggen van wat er mogelijk is en hoe de werkwijze is, zijn we beschikbaar. Zie voor de contactgegevens: www.hoogeveenseuitdaging.nl.

Eerste editie Beursvloer Hoogeveen
Om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden staat er op 27 maart 2018 van 15.00u tot 18.30 uur in de Tamboer een Beursvloer gepland. We gaan dan live matches tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Mij geeft het bijdragen aan de Hoogeveense Uitdaging veel voldoening en ik hoop u op 27 maart in de Tamboer te mogen begroeten.