Monique

Monique Huizenga – foto: Kim Stellingwerf

De coördinator van de Hoogeveense Uitdaging is Monique Huizenga. Zij is integraal verantwoordelijk voor de totale organisatie en alle processen die nodig zijn om het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Hoogeveen tot een succes te maken en zoveel mogelijk matches tot stand te brengen en/of verbindingen te leggen. Kortom zij werkt continue aan innovatie en ontwikkeling binnen de Hoogeveense Uitdaging.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de coördinator bestaan uit:

 • Het managen van het lokaal Maatschappelijk Betrokken Ondernemen;
 • Zij maakt hiervoor een jaarplan en legt hierover verantwoording af aan het bestuur van de stichting;
 • Werving en selectie van matchgroepsleden;
 • Organiseren/voorzitten van de matchgroep bijeenkomsten;
 • Organiseren van bijeenkomsten van het bestuur van de stichting en de adviesraad;
 • Leggen, en onderhouden contacten met bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen;
 • Samenwerken zoeken (en vormgeven) met de lokale pers;
 • Organiseren van evenementen die ondersteunend zijn aan het matchen;
 • Signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en deze innovatief vertalen naar mogelijkheden samen met bestuur;
 • Coördineren van alle vrijwilligerstaken (werven, ondersteunen en controleren);
 • Bewaken van financiële middelen en projectafspraken;
 • Inhoudelijke verzorging van de website en activiteiten op social media of aansturing van die verzorging en activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de Hoogeveense Uitdaging, dan kunt u contact opnemen met Monique Huizenga. Zij is telefonisch: 0528-820239 en per e-mail te bereiken via: info@hoogeveenseuitdaging.nl.