Johan Bisschop

27 november 2018

De Hoogeveense Uitdaging werkt om niet voor mensen en door mensen. Een hoger doel bestaat mijns inziens niet.

– Johan Bisschop