Ruth

16 maart 2018

“Door te investeren in de relatie tussen WERQ en de lokale leefomgeving, maken we maatschappelijke resultaten zichtbaar en wordt onze strategische positie verstevigd”