Uitnodiging workshop Goede Zaken

, 20 juli 2017

Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de workshop ‘Goede Zaken’. Deze workshop wordt aangeboden door Rabobank Zuidwest-Drenthe en is ter voorbereiding op de Beursvloer. De workshop Goede Zaken vindt plaats op:

  • Datum: donderdag 14 september van 18.30 tot 21.30 uur
  • Locatie: Rabobank Zuidwest-Drenthe, Donau 12 in Hoogeveen
  • Voor wie: maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen

Er is ruimte voor 25 deelnemers, dus geef u snel op (er mogen maximaal twee personen uit dezelfde organiatie aan de workshop deelnemen).

Ik meld mij aan voor de workshop ‘Goede Zaken’ (klik hier)

Waarom Goede Zaken?

Veel stichtingen en verenigingen hebben moeite om partners te vinden die de exploitatie en/of uitvoering van projecten mogelijk maken. Veel van deze maatschappelijke organisaties zoeken financiële steun bij fondsen en overheid, maar vergeten de mogelijkheden van samenwerking -in natura- met het bedrijfsleven. Terwijl dit juist veel kansen biedt, zowel voor maatschappelijke organisaties, maar ook voor bedrijven zelf. Dat is de kerngedachte achter de workshop Goede Zaken en een mooie voorbereiding op de Beursvloer Hoogeveen, die op 30 november wordt georganiseerd.

Doel

Met de workshop Goede Zaken wil de Hoogeveense Uitdaging de samenwerking tussen diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op lokaal niveau stimuleren en versterken. De workshop is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die hun ‘sociaal ondernemerschap’ willen vergroten. Ze worden uitgedaagd om zich beter te profileren en minder bescheiden te zijn. Om te geloven in datgene wat zij bedrijven te bieden hebben. En om met een heldere vraagstelling te komen. En dit hoeft niet altijd in de vorm van geld te zijn. Met een beetje creativiteit zijn er vele andere manieren te bedenken dan geld om de realisatie van maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken.