Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Coach voor training: ‘Positieve oplossing gerichte gespreksvoering‘

Omschrijving

Praktische workshop Creatieve overlegvormen, waarbij deelnemers creatieve technieken eigen maken voor productief overleg. Inhoud: spelregels, creatieve communicatie, werkvormen voor beeld-, oordeels- en besluitvorming, oefenen van werkmethoden bij verschil van inzicht en belangen, perspectieven onderzoek, snel inspirerende ideeën krijgen, betrekken van groepen bij meningsvorming.

Reageren op vraag

Reageer hieronder op bovenstaande vraag.

Match informatie

Aanvraagdatum 18-09-2017