Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Ontwikkelen website

Omschrijving

De vrijwilligers terminale zorg Drenthe ( VTZD) is een provinciaal werkende organisatie die mensen in hun laatste levensfase ondersteund door inzet van vrijwilligers, zowel in de thuissituatie als in drie Drentse hospice. Onze website moet gemoderniseerd en opnieuw opgezet worden. Wie wil ons helpen!

Reageren op vraag

Reageer hieronder op bovenstaande vraag.

Match informatie

Aanvraagdatum 06-03-2018