Werkgroep kijkt uit naar de Beursvloer

, 15 maart 2018

Initiatief brengt bedrijven en instellingen bij elkaar

De Hoogeveense Uitdaging houdt op 27 maart de eerste editie van de Beursvloer in de foyer van theater de Tamboer.

Het initiatief brengt maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar in contact. De Hoogeveense Uitdaging stimuleert maatschappelijk betrokken ondernemen. Door bedrijven uit te nodigen vrijwillig expertise, menskracht en/of faciliteiten in de lokale samenleving te investeren.

De matchgroep, die zorgt voor het matchen van vraag en aanbod, bestaat uit Hoogeveense ondernemers. Zij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in Hoogeveen. Door gebruik te maken van elkaars netwerken worden er makkelijk verbindingen gelegd. Daarnaast is het een informeel samenzijn, hierdoor leren betrokkenen elkaar op een andere manier kennen.

Bedrijven willen vaak iets bijdragen aan de samenleving, maar worden  ook wel eens “gek” worden van verzoeken om geld. Vaak is de brug naar maatschappelijke organisaties te groot. Juist die bedrijven willen we uitnodigen om te kijken wat zij kunnen bijdragen. Ook maatschappelijke organisaties, zoals lokale stichtingen, (sport)verenigingen, zorginstellingen en scholen willen we vragen hun wensen kenbaar te maken want zonder vragen, geen matches.

De vragen mogen zeer uiteenlopend zijn. Meedenken met een nieuwe huisstijl, het verzorgen van een workshop, een overtollige bureaustoel, een aanhangwagen die gebruikt kan worden of het verven van een clubhuis. ‘Vaak is hulp bieden makkelijker dan je denkt, we willen de drempel laag houden’, aldus de werkgroepleden Ruth Munster, Rob Nicolaï en In ge Kats.

De werkgroep merkt dat het woord Beursvloer soms verkeerd geïnterpreteerd wordt. Bedrijven denken vaak dat zij de beurs moeten bemannen met een stand. Dit is niet de bedoeling, de Beursvloer is een plek waar bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan en waar fysiek matches worden gesloten. ‘Behalve de matches is dit een mooie gelegenheid om zowel voor bedrijven als maatschappelijke organisaties om te laten zien wat ze doen’.

Naast diverse PR acties, zoals een mailing en sociale media hebben Ruth, Rob en Inge de afgelopen weken bedrijven bezocht. ‘We merken dat de Beursvloer meer is gaan leven door deze ‘roadshow’. Juist het verrassingseffect door spontaan binnen te lopen, met posters, billboard en ons enorme enthousiasme zorgde voor positieve reacties’.

De werkgroepleden hopen dat hun inspanningen leiden tot een gezellige middag op 27 maart vanaf 16.00 tot 18.00 uur in de Tamboer met mooie matches waardoor de Beursvloer een begrip wordt in Hoogeveen. Iedereen is welkom. Aanmelden kan via www.hoogeveenseuitdaging.nl/activiteiten/beursvloer.

Bron: Hoogeveensche Courant