MVO-Platform (4x per jaar)

De Hoogeveense Uitdaging organiseert 4x per jaar bij een Hoogeveense ondernemer, bij voorkeur een ondernemer die aangesloten is, een inspirerende bijeenkomst gekoppeld aan een MVO-thema met als doel:

  • Uw bedrijf presenteren op het gebied van MVO-brede thema’s die passend zijn bij uw bedrijf gekoppeld aan een interessante spreker
  • Kennis en expertise delen op deze thema’s met andere ondernemers
  • Netwerken

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.  (Bron: MVO Nederland)

Kosten deelname

Deelname aan een bijeenkomst van het MVO-Platform is de eerste keer kosteloos.
Wilt u blijvend aansluiten bij het MVO-Netwerk dan kunt u zich aansluiten als partner waarin verschillende keuzes te maken zijn.
Klik hier voor meer informatie.

Pin It on Pinterest

Share This