Raad van Advies

De Raad van Advies van de Hoogeveense Uitdaging bestaat uit vertegenwoordigers uit allerlei sectoren, die het werk van de Hoogeveen Uitdaging belangrijk vinden. De leden adviseren het Bestuur over de wenselijke veranderingen in de werkwijze van de Hoogeveense Uitdaging als gevolg van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen.

In de Adviesraad hebben zitting:

Pin It on Pinterest

Share This