Raad van Advies

De Raad van Advies van de Hoogeveense Uitdaging bestaat uit vertegenwoordigers uit allerlei sectoren, die het werk van de Hoogeveense Uitdaging belangrijk vinden. De leden adviseren het bestuur over maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen in relatie tot de activiteiten van de Hoogeveense Uitdaging.

In de Adviesraad hebben zitting:

  • Erik Holkers – directeur SWW Hoogeveen
  • Wethouder Gemeente Hoogeveen – vacant 
  • Johann Bisschop
  • Pieter-Bas Rebers – directeur De Tamboer

Pin It on Pinterest

Share This