MVO-Partners

MVO-partners zijn bedrijven en maatschappelijke organisaties die een financiële bijdrage leveren waarmee zij zorgdragen voor de basisfinanciering van de Hoogeveense Uitdaging.

Hiermee wordt het bedrijf zichtbaar binnen het netwerk, kan zich actief verbinden door een bijdrage te leveren binnen de organisatie en activiteiten en kan indien gewenst een voorbeeld zijn voor anderen en ervaringen delen tijdens interessante MVO-bijeenkomsten waarmee het bedrijf zijn netwerk kan verbreden. 

WERQ Personeelsdiensten

Al meer dan 12,5 jaar is WERQ een gevestigde naam en een vertrouwd adres voor relaties en flexwerkers uit Hoogeveen en omgeving. Onze focus en ons onderscheidend vermogen liggen op de lokale arbeidsmarkt, die wij als geen ander kennen. Van laag, middelbaar tot hoger opgeleid niveau zien wij de uitdaging om lokale arbeidsvraagstukken op te lossen.

Lees meer

Team WERQ Het team van WERQ heeft korte lijnen, werkt efficiënt en schakelt snel op de behoefte van de flexwerkers en opdrachtgevers over. Ons kantoor is gevestigd in een oud karakteristiek woonhuis en bij het binnen stappen creëren wij een laagdrempelig en huiselijk gevoel. Wij ervaren dagelijks dat we hierdoor anders zijn dan andere uitzendbureaus in Hoogeveen en dat geeft ons een trots gevoel. Ondanks de diversiteit van opleidings- en werkachtergrond, delen en motiveren de leden van het team elkaars successen. Met deze uitstekende teamspirit slagen wij er in om de ambities van WERQ waar te maken. Wij geloven er in dat samenwerken de kracht is tot succes, wat wordt onderstreept in onze slogan: ‘Samen aan de slag!’

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn dagelijks bewust bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO kent drie kernwaarden, People, Planet en Profit. WERQ legt de focus voornamelijk op People, omdat deze dagelijks bij ons centraal staat. Zo is het opleiden van mensen belangrijker dan ooit tevoren. Wij begeleiden werkzoekenden naar passend werk door tips te geven over hun CV en advies te geven over hun presentatie bij sollicitatiegesprekken.We willen werkgevers stimuleren om breder naar het arbeidsaanbod te kijken en daardoor kansen te creëren voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het van groot belang om vooral lokaal een rol hierin te vervullen. Daarom zetten wij ons vol trots in voor de Hoogeveense Uitdaging!

www.werq.nl 

AREA Reiniging

Als regionaal afvalbedrijf van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen hebben we een maatschappelijke missie. Vanuit onze locaties in de drie gemeenten en met een goed geoutilleerd wagenpark en vakkundige medewerkers zetten we in op het aanjagen van duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling in Noord-Nederland. Ook in Hoogeveen!

Lees meer

Wat we doenOnze taken zijn het professioneel en efficiënt inzamelen van afval, het exploiteren van milieustraten en sorteerstraten, het reinigen van het openbaar gebied, het bestrijden van de gladheid, het beheersen van plaagdieren en het managen van aanbestedingen en contracten voor een duurzame be- en verwerking van afval en grondstoffen. Vanuit onze kennisafdelingen bereiden we in opdracht van de gemeenten vernieuwingen in afvalbeheer voor, die we vervolgens aansturen en realiseren. Vervolgens informeren we inwoners over het beter scheiden van afval. Onze ruim 2500 zakelijke klanten kunnen bovendien gratis gebruik maken van onze milieuscan. En we denken mee over nieuwe, duurzame oplossingen waarmee ook bedrijven meer waarde kunnen halen uit afval.

Kansen van afvalMaatschappelijk verantwoord ondernemen zit dus in onze genen. We adviseren, ondersteunen en ontzorgen gemeenten én bedrijven in de omslag naar een circulaire economie. Dat doen we ook door te laten zien wat er in afval zit: kansen voor nieuwe bedrijvigheid, met nieuwe banen en meer participatie in de regio tot gevolg. Die kansen jagen we aan. En we verbinden, door nauw samen te werken met steeds meer bedrijven, door kringlopen te sluiten en door maatschappelijke initiatieven als de Hoogeveense Uitdaging te ondersteunen. De regionale recycle-, hergebruik- en deeleconomie heeft de toekomst! Maak ook het verschil en kijk op onze website area-afval.nl hoe dat kan.

Gemeente Hoogeveen

Designgroup

NNCZ

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is een professionele zorgorganisatie die ondersteuning biedt op het gebied van wonen, thuiszorg, dienstverlening, verpleging, verzorging en behandeling.

Lees meer

Samen met onze cliënten en hun naasten kijken we naar de beste vorm van ondersteuning, zodat zij zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven en wonen.  Dit doen wij in Hoogeveen, Hollandscheveld-, Haren-, Grijpskerk-, Noordbroek en omgeving en in Groningen.Al vele jaren werken wij samen met burgerinitiatieven, bedoeld om de leefbaarheid in een dorp of wijk te verbeteren of het zorg- en welzijnsaanbod te vernieuwen. We streven hierbij naar gelijkwaardigheid tussen burgerkracht en professionele kracht.We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties. We geloven in het belang van samenwerken, verbinden en dichtbij zijn, en in de kracht van mensen en wederkerigheid. Samen zijn we van waarde. De NNCZ is trots om founder van de Hoogeveense Uitdaging te zijn.www.nncz.nl

PUIK

PUIK is een full service internetbedrijf. We zijn trots op onze Achterhoekse oorsprong en bouwen dagelijks aan nieuwe websites, webshops en webconcepten. We bouwen uitsluitend in WordPress en hosten en onderhouden alle websites zelf. Zo garanderen we snelheid, veiligheid en vindbaarheid.

Pin It on Pinterest

Share This