Word ook partner!

Naast het feit dat u zich trots ‘betekenisvol ondernemer/bedrijf’ mag noemen krijgt u bij de verschillende pakketten de volgende diensten en activiteiten aangeboden: 

Partnerschap

MVO-Platform

3-4 bijeenkomsten per jaar

MVO-uitje

Jaarlijks

Positief imago

 

€ 75,-

Persoonlijk Lidmaatschap  

Website / persberichten en evenementen

€ 400,-

 

Bedrijfs Lidmaatschap

Max. 8 pers.

 

Website / persberichten en evenementen

€ 1.200,-

Bedrijfs Lidmaatschap Max. 30 pers.

Website / persberichten en evenementen

€ 5.200,-

 

Bedrijfs Lidmaatschap Max. 100 pers.

Website / persberichten en evenementen

 

*Voor het vaker organiseren van MVO-uitjes of voor meerdere personen dan genoemd bij het desbetreffende partnerschap bieden we graag een maatwerkoplossing

Waarom partner worden?

Uw bedrijf vindt betekenisvol en duurzaam ondernemen (MVO) belangrijk en wil hiermee:

  • Medewerkers actief betrekken door het aanbieden van werknemersvrijwilligerswerk en/of een terugkerend MVO-uitje
  • Medewerkers actief betrekken door actief een bijdrage te leveren binnen de organisatie van de Hoogeveense Uitdaging (bestuur, matchgroep, pr-team)
  • Kennis en expertise over betekenisvol ondernemen (MVO) delen met andere bedrijven/ondernemers tijdens de bijeenkomsten van het MVO-Platform (4x per jaar)
  • Zichtbaarheid creëren met de activiteiten die uw bedrijf oppakt
  • Medewerkers de mogelijkheid geven betekenisvolle activiteiten te ondernemen

MVO-uitje / Werknemersvrijwilligerswerk

Uw onderneming vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en wil de betrokkenheid ook graag delen met de medewerkers van het bedrijf? Het MVO-personeelsuitje is dan uitermate geschikt. Zo bieden wij in samenwerking met meerdere partners diverse mogelijkheden in de natuur, binnen sociale zorginstellingen en bij andere stichtingen, verenigingen en maatschappelijke projecten. U gaat bijvoorbeeld klusjes doen of bij een project helpen. Of wat dacht u van een uitje met cliënten van een zorginstelling en met hen leuke dingen ondernemen. U en zij hebben vast en zeker de dag van hun leven!

Een MVO-uitje is een bijdrage aan de samenleving en geeft invulling aan betekenisvol bezig zijn.
Het bevordert goodwill, versterkt uw imago en u krijgt betrokken medewerkers.

 

MVO-Platform (4x per jaar)

De Hoogeveense Uitdaging organiseert 4x per jaar bij een Hoogeveense ondernemer, bij voorkeur een ondernemer die aangesloten is, een inspirerende bijeenkomst gekoppeld aan een MVO-thema met als doel:

  • Uw bedrijf presenteren op het gebied van MVO-brede thema’s die passend zijn bij uw bedrijf gekoppeld aan een interessante spreker
  • Kennis en expertise delen op deze thema’s met andere ondernemers
  • Netwerken

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

(Bron: MVO Nederland)

 

Jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Beursvloer en de Nationale Ouderendag

Wij organiseren 2 per jaar een terugkerend evenement.

De Beursvloer (2 april 2019) is bedoeld om actief in contact te treden met maatschappelijke organisaties om vraag en aanbod (materialen, kennis en handjes) bij elkaar te brengen. Als bedrijf kunt u zichtbaar zijn door actief een bijdrage te leveren.

Tijdens de Nationale Ouderendag (1e vrijdag van oktober) gaan we met zo veel mogelijk vrijwilligers/medewerkers activiteiten oppakken voor ouderen woonachtig in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook hier kunt u actief met uw medewerkers een bijdrage leveren.

 

Zichtbaarheid creëren als partner en betekenisvol ondernemer/bedrijf

Wij willen met het MVO-Platform de bedrijven die maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen zichtbaar maken. Dit doen we door de bedrijven die aangesloten te zijn te vermelden op de website van de Hoogeveense Uitdaging en in samenspraak pers te benaderen wanneer uw bedrijf een MVO-uitje of een bijeenkomst organiseert. Daarnaast maken we uw logo zichtbaar tijdens diverse evenementen gedurende het jaar.

 

En wat doen we nog meer….

Daarnaast is er een MVO-app (MVO-Gids) beschikbaar waar u desgewenst uw bedrijfsgegevens invoert en nog beter vindbaar bent. Wij gaan u hierover bij 1 van de bijeenkomsten meer vertellen.

Ook zijn wij in gesprek met de Gemeente Hoogeveen over SROI m.b.t. de inkoopvoorwaarden. Wij streven er naar dat dit ook een thema gaat worden op 1 van de bijeenkomsten.

Ook is inmiddels gesproken met Ondernemend Hoogeveen en gaan we daar verder onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken en aanvullen.

 

Pin It on Pinterest

Share This