Blog – Duurzaam ondernemen: meer dan gebruik van papierbak

Blog – Duurzaam ondernemen: meer dan gebruik van papierbak

Duurzaamheid. In het bedrijfsleven wordt te pas en te onpas geroepen dat ‘Duurzaam Ondernemen heel hoog op de agenda staat’. Niet in de laatste plaats omdat het een modewoord is geworden dat aangeeft hoe goed u bezig bent met Duurzaam Ondernemen. Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, is het een goed moment om eens bewust stil te staan bij dit containerbegrip.

Tijdgebrek
De Dag van de Duurzaamheid is acht jaar geleden in het leven geroepen om te laten zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend kan zijn. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? In het rapport “Our Common future”, opgesteld door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties, wordt duurzaamheid als volgt omschreven: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

In het kort komt het er dus op neer dat duurzaamheid gaat over het kijken naar de huidige behoefte van de mens en hoe deze behoefte in de toekomst vervuld kan worden zonder dat mens, milieu of economie in gevaar komen. Klinkt vrij logisch, maar het blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig over te stappen van ondernemen naar duurzaam ondernemen. Vaak spelen tijdgebrek en financiële overwegingen een belangrijke rol om de duurzame teugels iets te laten vieren.

Duurzaam Ondernemen vs. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Daarnaast heerst er ook nogal wat onduidelijkheid over de term Duurzaam Ondernemen. Is dat hetzelfde als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Hoe zit het met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)? Is dat dan weer heel wat anders? Nee, het heeft allemaal raakvlakken met elkaar. Duurzaam Ondernemen wordt vooral binnen het MKB gebruikt en heeft met name betrekking op de interne organisatie. MVO gaat iets verder dan de interne organisatie en betrekt ook haar stakeholders bij de vormgeving van het MVO-beleid.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) wordt gezien als onderdeel van Duurzaam Ondernemen. Waar u als organisatie zelf financieel voordeel kunt halen uit Duurzaam Ondernemen, richt Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zich op het leveren van een vrijwillige bijdrage aan de samenleving. Dit kan in de vorm van middelen, materiaal, mankracht of expertise zijn. MBO levert niet altijd financiële winst op, maar richt zich op de Social Return on Investment. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is precies waar de Hoogeveense Uitdaging zich sinds november 2015 mee bezighoudt.

Hoogeveense Uitdaging
De Hoogeveense Uitdaging is een van de 50 lokale uitdagingen die onder de vlag van de Nederlandse Uitdaging allemaal hetzelfde doel hebben: zorgen voor een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. De Hoogeveense Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld). Bedrijven worden gestimuleerd maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Inmiddels hebben ongeveer 35 Hoogeveense bedrijven zich aangesloten bij de Hoogeveense Uitdaging en kunnen zij met een gerust hart roepen dat zij ‘doen’ aan Duurzaam Ondernemen door hun maatschappelijke betrokkenheid.

Intrinsieke motivatie

Toegegeven, Duurzaam Ondernemen of MVO is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Toch levert het op zowel economisch als ecologisch en sociaal gebied genoeg voordelen. Een goed MVO-beleid gaat namelijk verder dan alleen het gebruiken van de papierbak. Het gaat over innovatie, over het gesprek aangaan met stakeholders en medewerkers. Duurzaam Ondernemen treft namelijk alle lagen in het bedrijf en vraagt om een cultuurverandering. Uiteindelijk gaat het om de bewustwording van de maatschappelijke rol die iedere werkgever én werknemer vervult, in combinatie met de intrinsieke motivatie om hier ook daadwerkelijk wat mee te doen. Gelukkig is Duurzaam Ondernemen een proces zonder eindbestemming en hebt u alle tijd om vandaag nog de agenda te heropenen en te beginnen met de eerste stappen richting duurzaamheid.

Deze blog is geschreven door Kim de Jong – Rovecom.

promotiefilmpje-hoogeveense-uitdaging

 

Pin It on Pinterest

Share This