Nieuwsbrief Hoogeveense Uitdaging

 

 

Nieuwsbrief

Vol trots verspeiden wij hierbij de eerste nieuwsbrief van de Hoogeveense Uitdaging. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten.

Wat doet de Hoogeveense Uitdaging
Het doel van de Hoogeveense Uitdaging is om, met gesloten portemonnee, een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door samenwerking(en) tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wordt het maatschappelijk betrokken ondernemen gestimuleerd en dat bevordert tegelijkertijd het leefklimaat en de leebaarheid in Hoogeveen. De Hoogeveense Uitdaging is simpel gezegd een lokaal bemiddelingsbureau in vraag en aanbod op gebied van materialen, middelen, creativiteit, kennis, kunde, expertise en extra handjes (menskracht).

Structuur
De Hoogeveense Uitdaging wordt gecoördineerd door Monique Huizenga van Niquell. Zij ondersteunt en brengt de volgende onderdelen bijeen (klik op de vetgedrukte linkjes om te zien welke personen er in elk onderdeel zitting hebben):

  • Bestuur: verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting en zet jaarlijks diverse thema’s op de agenda;
  • Adviesraad: de leden adviseren het bestuur en de coördinator over wenselijke veranderingen in de werkwijze van de Hoogeveense Uitdaging als gevolg van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen.
  • Matchgroep: een netwerk van oude rotten en jonge honden die het binnengekomen vraag en aanbod proberen te matchen;
  • PR-team: verantwoordelijk voor de communicatie(uitingen) van de Hoogeveense Uitdaging;
  • Founders: zij maken de Hoogeveense Uitdaging financieel mogelijk;
  • Vrienden van: naast de founders wordt de Hoogeveense Uitdaging ook ondersteund door diverse vrienden;
  • Facilitators: stellen ruimtes beschikbaar, dragen zorg voor de catering of andere wensen vanuit de Hoogeveense Uitdaging.

Bekijk de website: www.hoogeveenseuitdaging.nl voor meer informatie.


 

Thema’s 2016
De thema’s die het bestuur, na advies door de adviesraad, voor 2016 heeft vastgesteld zijn:

  • Eenzaamheid in de breedste zin van het woord (niet alleen ouderen)
  • Talentontwikkeling

Dit zijn de speerpunten waarop de Hoogeveense Uitdaging zich met name zal richten. Meer informatie over de invulling hiervan volgt.


Beursvloer
In oktober/november organiseert de Hoogeveense Uitdaging de eerste Beursvloer. De Beursvloer is een evenement waarbij het matchen, dat normaal door de matchgroep wordt opgepakt, dan live plaatsvindt. Vraag en aanbod van bedrijven en organisaties worden ter plekke bij elkaar gebracht. Wanneer de datum bekend is laten wij dit uiteraard weten. Bekijk ter inspiratie het filmpje van de Beursvloer Assen.


Mooie voorbeelden
De Hoogeveense Uitdaging is, na de kick-off in november, flitsend van start gegaan. Uit verschillende hoeken kwam vraag en aanbod en de matchgroep is vervolgens direct gaan kijken hoe zij het vraag en aanbod konden matchen. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten (matches):
Mooie resultaten die smaken naar meer! Wilt u ook helpen matchen? Meld u zich dan aan voor de matchgroep. Heeft u als bedrijf een aanbod of als maatschappelijk organisaties/vereniging een vraag of aanbod, dan kunt u dit doorgeven via de website: www.hoogeveenseuitdaging.nl.
 
 

Pin It on Pinterest

Share This