TVM is vriend van Hoogeveense Uitdaging

TVM is vriend van Hoogeveense Uitdaging

Hoogeveen – TVM Verzekeringen en de Hoogeveense Uitdaging zijn sinds kort ‘vrienden’. Jacquelien Geuzinge is als directeur Pol & Contract werkzaam bij TVM Verzekeringen en is daarnaast ook bestuurslid van de Hoogeveense Uitdaging.

‘Ik ben een geboren Hoogeveense. Op mijn 26e ben ik verhuisd naar Zuidwolde en inmiddels woon ik weer in Hoogeveen. De binding met Hoogeveen is altijd gebleven. Mensen kunnen mij ook kennen vanuit het sportleven. Mede door mijn man Karlo en mijn kinderen ben ik actief betrokken geweest op diverse bestuursfuncties van sportverenigingen. Sinds 2002 ben ik werkzaam bij TVM Verzekeringen.’

Relatief weinig middelen

Jacquelien werd benaderd door Monique Huizinga van de Hoogeveense Uitdaging met de vraag om in het bestuur toe te treden. ‘De Hoogeveense Uitdaging sprak mij meteen aan. Ik vind het bijzonder om te zien dat je met relatief weinig middelen toch heel mooie resultaten kunt behalen. Het is vooral  mooi om te zien dat je ook zonder geld toch iets voor elkaar kunt betekenen. Er ontstaan zo mooie matches tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.’
Ze vertelt dat TVM ‘vriend’ is geworden vanuit maatschappelijke betrokkenheid. ‘Ook TVM wil graag bewust met geld omgaan en dat wordt op deze manier gefaciliteerd. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de TVM Foundation. Deze is opgericht toen TVM 50 jaar bestond. De TVM Foundation is een stichting voor leden en medewerkers van TVM. Het doel is, door het beschikbaar stellen van financiële middelen, bij te dragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke omgeving. Wij willen graag ons steentje bijdragen en kunnen op deze manier bewust kiezen aan wie en waarom wij doneren.’

Internationale vlaggen

Alle aanvragen die binnenkomen bij de Hoogeveense Uitdaging worden eerst op de vastgestelde criteria getoetst door het bestuur. Indien de aanvraag aan de eisen voldoet wordt deze uitgezet bij de matchgroep. Zij bepalen of er een match tot stand kan worden gebracht. Jacquelien legt uit: ‘Zo werden er bijvoorbeeld semi Olympische Spelen voor ouderen in Hoogeveen georganiseerd. Om het evenement aan te kleden was men op zoek naar internationale vlaggen en binnen de matchgroep kende men iemand die daarin kon voorzien. En het COA heeft een kledinguitgifte punt waarvoor ze kledingrekken zochten. Voor deze match is een ondernemer benaderd, die er nog een aantal over had. Zo ontstaan er mooie matches, daarbij is het de bedoeling om een zo breed mogelijke afspiegeling van de maatschappij te betrekken.
TVM heeft ook zelf al wat voor de Hoogeveense Uitdaging kunnen betekenen. Voor de Workshop ‘Goede Zaken’ heeft het bedrijf zijn auditorium beschikbaar gesteld, zodat de deelnemers een plek hadden om elkaar te ontmoeten.

Anders

‘Wat ik mooi vind is dat de Hoogeveense Uitdaging zaken anders aanpakt. Zonder geld te doneren ga je op een andere, creatievere manier met vragen om. Je laat mensen meer nadenken over de noodzaak van de vraag. De partij die iets aanbiedt ziet veel sneller effect. Ik hoop dat hiermee maatschappelijke organisaties veel dichter bij het bedrijfsleven komen te staan. Je ziet om je heen verschillende initiatieven vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen ontstaan. Die ontwikkeling is zeker goed, maar wordt nog te veel ad hoc ingezet. Door de Hoogeveense Uitdaging een basis te laten zijn voor veel initiatieven wordt de afstand tussen de diverse partijen kleiner. Wij zien als TVM veel aanvragen voor sponsoring voorbij komen. Dat gaat om kleine, maar ook grote bedragen. Het nadeel van het sponsoren in geld is dat de betrokkenheid minimaal is. Door nu materialen, menskracht en middelen in te zetten zien beide kanten effect. Ik krijg daar persoonlijk veel energie van.’
www.hoogeveenseuitdaging.nl

Pin It on Pinterest

Share This